Flugfisket efter harr är ett begrepp i sportfiskevärlden.