Produktbeskrivning

Linkapasitet: 200 m 0,40
Med räkneverk