Produktbeskrivning

Fällkniven S1. Blanktblad, öppenzytelslida. Skogskniven finns också i ett helsvart utförande med bladet täckt av en hård CeraCoat 8H. Förutom att man minskar risken för oönskade reflexer utgör den keramiska ytan ett ytterligare skydd mot korrosion.